Menu
date: 2024-02-21 11:53:15
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 454
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 453
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 453
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 461
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 461
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 465
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 466
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
place: /app/txt.php
line: 466
date: 2024-02-21 11:53:16
error: E_DEPRECATED
description:
The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls
place: /app/txt.php
line: 1452

Włącznik w przestrzeń – gra partycypacyjna

Włącznik Obywatelski to projekt, którego celem jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu. Przewidziane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań, zmierzających do promocji i wdrożenia możliwości prowadzenia skutecznych konsultacji społecznych oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego.

Włącznik w przestrzeń – gra partycypacyjna