Menu

Włącznik w przestrzeń – gra partycypacyjna

Kilka słów o projekcie Włącznik Obywatelski

Włącznik Obywatelski to projekt realizowany przez Fundację Stabilo w terminie od 1 maja 2016 roku do 30 listopada 2017 roku, dofinansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu. Przewidziane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań, zmierzających do promocji i wdrożenia skutecznych konsultacji społecznych oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego.

W ramach projektu zostanie wsparte m.in. 10 konsultacji społecznych i ich promocja, zostanie wydany podręcznik dla nauczycieli WOSu toruńskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu partycypacji obywatelskiej, budżetu partycypacyjnego i konsultacji społecznych. Ponadto będą prowadzone działania warsztatowe ukierunkowane na młodzież oraz nowoczesne metody nauczania w dziedzinie partycypacji obywatelskiej.

Mieszkańcy Torunia m.in. poprzez warsztaty, spotkania tematyczne i konsultacje w Mobilnym Biurze Aktywności Obywatelskiej, które powstanie w ramach projektu, nauczą się pisać wnioski i je składać do Budżetu Partycypacyjnego. Inicjatywa ta głównie ma angażować mieszkańców i organizacje pozarządowe przy procesach konsultacyjnych.

Bardzo istotną częścią projektu będzie utworzenie zespołu monitorującego Konsultacje Społeczne w Toruniu, którego głównym zadaniem będzie monitorowanie procesów konsultacyjnych w Gminie Miasta Toruń. Efektem projektu będzie przede wszystkim wzrost umiejętności i wiedzy mieszkańców na temat Budżetu Partycypacyjnego i Konsultacji Społecznych oraz wzrost przejrzystości i jawności prowadzonych działań w tym zakresie przez Gminę Miasta Toruń.